Generał Lucjan Żeligowski przekazuje do Warszawy rezygnację ze służby w Wojsku Polskim. Jednocześnie składa raport z przebiegu sierpniowych walk pod Warszawą.

Galeria

Generał Lucjan Żeligowski
2/105/0/1/44
Raport gen. Lucjana Żeligowskiego do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich
z 25 września 1920 roku z prośbą o wyznaczenie nowych dowódców pułków wchodzących w skład 10 Dywizji Piechoty.
2/105/0/1/11