Toczą się zażarte walki polskiej 3. Armii na linii rzeki Bug, na południe od Brześcia. Nadal napływają komunikaty ze Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe w słoneczny dzień, pokazujące pojazd pancerny na piaszczystej drodze i maszerujących za nim, żołnierzy. Kolumna  skierowana jest w lewą stronę kadru. Na ujęciu z niskiej perspektywy, widać po lewej stronie masywny pojazd pancerny z żołnierzem przy działku strzelniczym usytuowanym na dachu. Za pojazdem, po prawej stronie kadru za pojazdem maszerują żołnierze w mundurach polowych w hełmach typu francuskiego z karabinami na plecach. Na tym tle pięciu żołnierzy kroczy u boku pojazdu w tę samą stronę jak wspomniana kolumna.
Pojazd pancerny
przejęty przez polskie wojsko.
2/109/0/2.1/190
Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Polną drogą, zmierza w lewą stronę kadru, kolumna jeńców. Idą w rzędach po trzech. Mężczyźni widziani są w lekkim zwrocie w prawo. Po prawej stronie jeńców, na przodzie idzie polski żołnierz. Nieco w głębi kadru, idzie na wprost obiektywu oficer polski, podpiera się prawą ręką laską lub kijem.
Jeńcy pojmani do niewoli przez polskie oddziały.
2/109/0/2.1/190
Czarno-białe zdjęcie zrobione w okopie pokazanym w perspektywie zbieżnej. Na pierwszym planie pokazanych jest dwóch żołnierzy w pełnym planie. Wypełniają sobą kadr po przekątnej, od lewego, górnego rogu. Pierwszy od lewej, siedzi z podwiniętą lewą nogą w płaszczu wojskowym i w czapce. Mężczyzna ma opuszczoną głowę. Spogląda na śpiącego po jego lewej stronie żołnierza. Śpiący, w płaszczu wojskowym spiętym paskiem, leży w poprzek okopowego rowu. Głowę podpieraj prawą ręką. Na drugim planie, w głębi kadru, centralnie z rowu wygląda trzeci żołnierz, patrzy w stronę obiektywu. Głębiej w kadrze, w prawym, górnym rogu stoi w okopowym rowie czwarty żołnierz. Widać całą jego postać, zwróconą w prawą stronę kadru.
Polscy żołnierze odpoczywający w okopach.
2/109/0/2.1/190