Oddziały dowodzone przez generała Lucjana Żeligowskiego rozpoczynają tzw. bunt Żeligowskiego. Następuje wymarsz z Lidy w kierunku Wilna, które pozostaje pod kontrolą litewską. W Suwałkach po pertraktacjach podpisana zostaje umowa polsko-litewska.

Podcast

Bunt Żeligowskiego
Ochotnik Bohdan Podolski, a późniejszy wicemarszałek Sejmu, opowiada Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa o akcji gen. Lucjana Żeligowskiego i zdobyciu Wilna

Galeria

Memoriał generała Lucjana Żeligowskiego
skierowany do najwyższych czynników w Polsce informujący o motywach zorganizowania „buntu”.
2/105/0/1/16
Wspomnienie o biskupie Bandurskim
generała Lucjana Żeligowskiego.
2/105/0/1/16
Biskup Władysław Bandurski
Naczelny kapelan wojsk LItwy Środkowej. Fotografia z 1922 roku.
2/105/0/1/17
Gen. Lucjan Żeligowski
w towarzystwie biskupa Władysława Bandurskiego wśród  żołnierzy w 1920 roku.
2/105/0/1/17