Rozkaz Michaiła Tuchaczewskiego, aby po klęsce pod Zamościem Siemion Budionny wycofał I Armię Konną na tyły i zarządził odpoczynek.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe zrobione na drodze z wysokimi drzewami iglastymi po lewej stronie kadru. Na pierwszym planie, po lewej stronie, z niskiej perspektywy częściowo widoczny jest przód i lewy bok samochodu osobowego z nadwoziem zamkniętym, czterodrzwiowym. Jest to prawdopodobnie samochód CWS-kareta. Po prawej stronie, za tylną częścią auta stoi grupa żołnierzy. Trzej żołnierze pokazani są do kolan, ubrani w płaszcze wojskowe i czapki. Pierwszy od lewej, oficer, stoi lewym bokiem do obiektywu. Drugi i trzeci żołnierz, mają na czapkach założone gogle i patrzą w stronę obiektywu. W trzecim planie, między samochodem , a opisaną grupą, widać częściowo jeszcze dwóch żołnierzy, którzy patrzą w stronę robiącego zdjęcie.
Oficer z żołnierzami
podczas postoju w lesie latem 1920 roku.
WBH/CAW  K-25-916
Czarno-białe zdjęcie grupowe w słoneczny dzień zrobione przed drewnianą chałupą. Budynek ujęty jest nieco po przekątnej od lewego dolnego rogu. Do jego narożnika w głębi kadru, dołączona jest prostopadle drewniana brama. Na drewnianej elewacji chałupy znajdują się dwa okna. Jedno pokazane fragmentarycznie znajduje się w lewym górnym narożniku zdjęcia, drugie w głębi, znajduje się bliżej narożnika domu. Przed chałupą, na ławce siedzi czterech oficerów. Pierwszy od lewej na ławce, ppor. Bolesław Mościcki, siedzi z nogą na nodze, z założonymi rękami na piersiach. W jednej z nich trzyma szpicrutę.  Na głowie ma furażerkę. Drugi od lewej, ppor. Łukasiewicz,  ma na sobie ciemne spodnie, półbuty i górę munduru. Jest bez nakrycia głowy. Siedzi z założonymi rękami. Trzeci od lewej, ppor. Mielnik, z nogą założoną na nogę, w butach oficerkach, bez nakrycia głowy. Czwarty, pchor. Łączyński, w wysokich butach i czapce na głowie, trzyma swoją lewą rękę pod bokiem. Dalej, u końca ławki stoi lewym bokiem do obiektywu żołnierz, który wspiera prawą nogę o krawężnik fundamentu chałupy. Na nodze opiera ręce, w których trzyma plik papierów. Z okna, na przeciw stojącego, wygląda żołnierz bez nakrycia głowy, który w rękach trzyma kartkę.
Zdjęcie grupowe oficerów.
Na zdjęciu: ppor. Bolesław Mościcki, ppor. Łukasiewicz, ppor. Mielnik, pchor. Łączyński.
WBH/CAW K-25 917