Wypad polskiego pociągu pancernego „Kiliński” (wcześniej służącego w armii litewskiej pod nazwą „Gedyminas”) ze stacji Orany w kierunku zachodnim, na przygotowujące się do ataku wojska litewskie. Po krótkiej walce ogniowej pociąg powraca na stację. W trakcie prowadzenia działań wojennych dochodzi do prób wymiany jeńców. Strona polska za jeńców bolszewickich stara się wydobyć z niewoli między innymi żołnierzy z byłej 5 Dywizji Syberyjskiej oraz osoby uprowadzone przez bolszewików z Radzymina w sierpniu 1920 r. Oddział II Naczelnego Wodza na bieżącą zbiera, analizuje wybrane aspekty życia politycznego w kontekście międzynarodowym i wewnętrznym w przededniu podpisania w Rydze rozejmu z bolszewikami.

Galeria

Depesza skierowana do Polskiej Delegacji Pokojowej w Rydze
informująca o losach polskich żołnierzy oraz zawierająca wykaz imienny Polaków mogących przebu=ywać w bolszewickiej niewoli z jednoczesnym podaniem danych osobowych jeńców bolszewickich, których strona polska gotowa jest wymienić.
2/1191/0/9/AII/65/1
Komunikat informacyjny nr 58 z 6 października 1920 r.
Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddziału II Sztabu dotyczący między innymi kwestii ukraińskiej
2/55/0/8/553
Komunikat informacyjny nr 59 z 6 października 1920 r. 
Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddziału II Sztabu dotyczący między innymi sytuacji wewnętrznej w Polsce.
2/55/0/8/553