Wojska polskie odpierają kontrofensywę litewską na Suwalszczyźnie. Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa nieustannie relacjonuje aktualną sytuację w swoich komunikatach

Mapa

Walki na froncie południowym
Działania wojenne w okresie 5-7 września 1920 roku na Zamojszczyźnie. Odparcie I Konnej Armii gen. Siemiona Budionnego.

Galeria

Polski wartownik obserwuje brzeg Niemna.
2/109/0/2.1/90
Oddział ułanów na Suwalszczyźnie.
2/109/0/2.1/90