Rozporządzenie Rady Obrony Państwa o obniżeniu wieku wymaganego do kary śmierci za rabunek lub zdradę. Komunikaty Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa nadal relacjonują sytuację wewnętrzną i zewnętrzną.

Podcast

Raport z Obrony Mazowsza
Płk dypl. Mieczysław Lisiewicz Sztabu 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Dworze opowiada o przygotowaniach i obronie Mazowsza przed nawałą bolszewicką w połowie sierpnia 1920 roku. Płk Lisiewicz przybliża postać premiera Wincentego Witosa, którego miał sposobność widywać w owym czasie. Nagranie dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe pokazujące polskiego żołnierza w okopie w słoneczny dzień. Okop pokazany jest na pierwszym planie. W tle rozciąga się  przestrzeń polany z rzadko rosnącymi małymi krzewami. Przed nasypem okopu, centralnie widać pień drzewa liściastego i jego dolne gałęzie. W okopie, po prawej stronie kadru, opiera się o ścianę okopowego rowu, żołnierz. Pokazany jest nieco z góry, w pełnym planie, lewym bokiem. Mężczyzna trzyma w rękach wiadro. Przed nim na nasypie leżą dwa karabiny skierowane w lewą stronę kadru.
Żołnierze wojska polskiego w okopach na Suwalszczyźnie
2/109/0/2.1/90
Czarno-białe zdjęcie plenerowe pokazujące czterech żołnierzy pozujących przed umocnieniem w lesie. Zdjęcie wykonane z niskiej perspektywy ukazuje centralnie schron o konstrukcji ziemno-drewnianej. Po lewej i prawej stronie otworu-wejścia siedzi swobodnie na piaszczystym nasypie po dwóch polskich żołnierzy. Mężczyźni patrzą w obiektyw. Za umocnieniem widać iglaste zalesienie.
Umocnienia zbudowane przez polskie oddziały  na Suwalszczyźnie
2/109/0/2.1/90
Czarno-białe zdjęcie plenerowe pokazujące dwóch żołnierzy w okopie na polanie. W okopie, przed wejściem do małego schronu, stoi żołnierz, zwrócony do obiektywu prawym bokiem. Mężczyzna widoczny jest do pasa, lewą rękę opiera na małym nasypie przysłoniętym nieco sianem.W drugim planie, żołnierz w pozycji półleżącej, zwrócony do obiektywu przodem, oparty jest o ścianę okopowego rowu. Przed i za okopem ustawione są w stos, dwa, tzw. koźlik. Karabiny oparte są kolbami o ziemię i zaczepione koźlikami o koźliki innych karabinów. Za umocnieniem po horyzont rozciąga się polana. Na horyzoncie widać liściaste zalesienie.
Żołnierze wojska polskiego w okopach i umocnieniach na Suwalszczyźnie
2/109/0/2.1/90