Oddziały wywodzące się z Wielkopolski docierają do terenów położonych na wschód od Baranowicz, do miejscowości Nieśwież i Kleck. Linia kolejowa Lida – Baranowicze – Łuniniec – Sarny – Równe znajduje się pod polską kontrolą.

Galeria

Jeńcy bolszewiccy
w obozie w Strzałkowie.
WBH CAW K-25-801
Jeńcy bolszewiccy
w obozie w Strzałkowie.
WBH CAW K-25-802