Zakończenie walk II powstania śląskiego.

Galeria

Ulotka na szarawym papierze. U góry, wielkimi literami wydrukowany jest zdobną czcionką, podkreślony tytuł: “Wielki wiec”. Słowo “wiec” wziete jest w cudzysłów. Pod spodem znajduje się informacja wydrukowana dwiema, różnymi rodzajami czcionki dopełniająca tytuł: “Powiatu Sokolskiego”, i dalej, “mający na celu złożenia hołdu bohaterskim powstańcom oraz zaprotestowania przeciw gwałtom Pruskim czynionych na ludności polskiej na górnym śląsku”. Poniżej, tą samą czcionką co tytuł znajduje się wezwanie: “Rodacy” rozpoczynające główny tekst w bloku, wydrukowany dwuelementową czcionką. Pod nim, po lewej stronie umieszczona jest pierwsza zwrotka Roty. Pod nią, znajduje się miejsce i data publikacji: “Sokółka, dnia 29 sierpnia 1919 roku”. W prawym, dolnym rogu podpis całości w brzmieniu: “Komitet Organizacyjny”. W lewym, górnym rogu, postawiona jest sześciokątna pieczątka “K.B.P Archiwum” i nieczytelne dopiski atramentem.
„Wiec” poparcia dla bohaterskich Powstańców Śląskich
Ulotka informująca o organizowaniu wiecu 29 sierpnia 1920 roku w Sokółce.
2/55/0/8/541
Czarno-białe, grupowe zdjęcie plenerowe. Pod Pomnikiem Poległym za ojczyznę pozują cywile. Sarkofag autorstwa Henryka Poddębskiego zwieńczony jest tympanonem z ogromną rzeźbą orła w koronie, z rozpostartymi skrzydłami. Po lewej stronie widać fragment jednego z dwóch obelisków, które stanowiły elementy pomnika. Pozujący mężczyźni ustawieni są w pięciu rzędach. Ubrani są w płaszcze i kapelusze. Dwóch mężczyzn na pierwszym planie prezentuje szarfy wieńca, nad którym na białej tabliczce widać napis “Opolanie”.
Delegacja Opolan
przed sarkofagiem wzniesionym w Warszawie na cześć poległych w walkach z inwazją bolszewicką.  01.11.1920 r.
WBH/CAW K-25-823