Rozbicie wojsk bolszewickich pod Słonimem. Rozpoczęcie walk o Lidę. Ostateczne wyparcie wroga z Lidy następnego dnia o godzinie czwartej nad ranem. Tego dnia zniesiono stan oblężenia dla Warszawy i okolicznych powiatów.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie pokazuje kolumnę kawalerii polskiej w szyku jeden za drugim. Zdjęcie zrobione jest z niskiej perspektywy. Na pierwszym planie widać zbocze wału lub nasypu kolejowego, po którym przemieszczają się w lewą stronę kadru, kawalerzyści. Jeźdźcy pokazani są od swojej lewej strony. Niektórzy, trzymają lance z proporcami. Nad ich głowami, równolegle do szyku biegną linie trakcji elektrycznej. Linia grzbietu opada nieco ku prawej stronie kadru.
Kawaleria polska w marszu na Lidę.
Wrzesień 1920 rok.
WBH CAW K-25-762
Czarno-białe zdjęcie plenerowe w pionie. Zdjęcie zrobione jest z niskiej perspektywy. Ukazuje w centrum kadru, ośmiu żołnierzy, widzianych od tyłu, idących po drewnianych elementach zwalonego mostu. Żołnierze w pełnym ekwipunku mają na głowach hełmy typu francuskiego albo rogatywki. Grupę otaczają wysokie chaszcze, szczególnie bujne na pierwszym planie.
Marsz 1 Pułku Piechoty Legionów
na Lidę przez zniszczone mosty we wrześniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-761
Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Major Wincenty Kowalski stoi po lewej stronie kadru, zwrócony w lewą stronę, z lornetką przyłożoną do oczu.  Za jego plecami, w perspektywie zbieżnej, pokazana jest droga, która przecina tory kolejowe w głębi kadru. Na drodze zgrupowani są żołnierze w mundurach polowych. Stoją swobodnie, a niektórzy z nich spoglądają w stronę obiektywu. Po prawej stronie drogi i widać fragmenty dwóch armat. Wzdłuż drogi, po prawej stronie,  za żołnierzami  widać wysokie drzewa iglaste. U dołu zdjęcia znajduje się dopisek o treści: Bitwa pod Lidą, dwudziesty ósmy września dwudziestego rok. Major Kowalski Wincent dalej nieczytelne.
Mjr Wincenty Kowalski
dowódca II Batalionu 5 Pułku Piechoty Legionów obserwuje przebieg bitwy pod Lidą 28 września 1920 roku. Widoczni również żołnierze 1 Pułku Artylerii Polowej oraz 5 Pułku Piechoty Legionów.
WBH CAW K-25-763
Maszynopis na zażółconym papierze. W lewym, górnym rogu postawiona jest pieczątka: Atasze Wojskowy Państwa Polskiego w Finlandji. Pod nią maszynopisem: Karelski Oddział ochotniczy. Po prawej znajduje się data i miejsce podpisania dokumentu: Helsingfors, dnia trzydziestego pierwszego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku. Niżej: Tajne. Tekst dokumentu rozpoczyna zwrot: Do Dowództwa Wojska Polskiego, Sztab Generalny, Oddział drugi. Poczta polowa: pięćdziesiąt trzy. U dołu karty, po prawej stronie, pod tekstem widnieje: Attasze Wojskowy i pod spodem nieczytelny podpis.
Pismo informujące o gotowości wsparcia Polaków przez Baon Karelski w walce z bolszewikami.
2/1191/0/4/A/II/99