Rozpoczyna się bitwa o Zamość z idącą w lubelskie I Armią Konną Siemiona Budionnego. W polskiej armii prowadzone jest szkolenie wychowawcze dla żołnierzy, aby w przystępny sposób uzyskali podstawowe informacje o Józefie Piłsudskim i wiedzieli w jaki sposób mają się zachowywać w kontaktach z ludnością cywilną.

Mapa

4 Brygada Jazdy w marszu na Suwałki
Działania wojenne w okresie 28-31 sierpnia 1920 roku na Suwalszczyźnie. 4 brygada jazdy odpiera armię bolszewicką na północny wschód.

Galeria

Linearna grafika na zażółconym papierze wykonana jest prawdopodobnie techniką trawioną. Kompozycja przedstawiająca Marszałka Józefa Piłsudskiego i dwóch żołnierzy w okopach, ograniczona jest prostokątną, pionową ramką. Wódz w mundurze, bryczesach i oficerkach pokazany jest w pełnym planie, prawym bokiem. Prawą rękę trzyma w kieszeni bryczesów. Jest bez nakrycia głowy. Na ziemi, u nóg Komendanta, leży plecak wojskowy i dwa granaty trzonkowe. Wódz rozmawia z żołnierzem po prawej stronie kompozycji. Legionista w pełnym rynsztunku, trzyma przed sobą oburącz karabin, którego kolba oparta jest o ziemię. Za komendantem, zza jego pleców, przysłuchuje się rozmowie inny legionista, który wspiera się prawą ręką o nasyp okopu. Scena pokazana jest na tle płotu umocnienia. Za płotem ujęto szkicowo pola. Pod ramką kompozycji znajduje się napis wykonany w tej samej technice, co rysunek o brzmieniu: “Komendant Józef Piłsudski w okopach”. Każde słowo oddzielone jest kropką lub myślnikiem.
„Notesik Żołnierski”
Książeczka skierowana do żołnierzy Wojska Polskiego, przypominająca o podstawowych zasadach, którymi powinni się kierować w czasie wojny.
2/1401/0/296/I/56