Rozpoczyna się bitwa o Zamość z idącą w lubelskie I Armią Konną Siemiona Budionnego. W polskiej armii prowadzone jest szkolenie wychowawcze dla żołnierzy, aby w przystępny sposób uzyskali podstawowe informacje o Józefie Piłsudskim i wiedzieli w jaki sposób mają się zachowywać w kontaktach z ludnością cywilną.

Mapa

4 Brygada Jazdy w marszu na Suwałki
Działania wojenne w okresie 28-31 sierpnia 1920 roku na Suwalszczyźnie. 4 brygada jazdy odpiera armię bolszewicką na północny wschód.

Galeria

„Notesik Żołnierski”
Książeczka skierowana do żołnierzy Wojska Polskiego, przypominająca o podstawowych zasadach, którymi powinni się kierować w czasie wojny.
2/1401/0/296/I/56