Rozpoczyna się ofensywa Armii Czerwonej na Ukrainie, której celem, w pierwszym etapie, jest wyparcie wojsk polskich z Kijowa.

Mapa

Barwna mapa w formacie zbliżonym do kwadratu prezentująca przebieg linii frontu. Pastelowa kolorystyka zieleni, żółcieni i oranżu służy wyeksponowaniu intensywnych czerwonych i granatowych elementów linii i ugrupowań frontów, biegnących w pionie, po prawej stronie ilustracji. Front polski zaznaczony jest na granatowo, front bolszewicki zaznaczony jest na czerwono. W lewym, górnym rogu mapy, na czarnym pasku biały napis: Ugrupowanie wojsk, dwudziestego szóstego maja tysiąc dziewięćset dwudziestego roku.
Ugrupowanie wojsk w dniu 26 maja 1920 roku w teatrze działań na frontach walk polsko-bolszewickich. Autor: Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, „Wielki Atlas Wojny 1920 Roku”