Definitywne rozgromienie bolszewików nacierających na Warszawę. Klęska wojsk dowodzonych przez Michaiła Tuchaczewskiego. Tego dnia opublikowano rozkaz rozwiązujący 46 pułk piechoty, który 13 sierpnia 1920 r. nie utrzymał pozycji i dopuścił do zajęcia Radzymina przez bolszewików.
Jednocześnie w województwie lubelskim zarządzono organizowanie Straży Obywatelskiej. Obszar Lubelszczyzny pozostaje poza głównymi sektorami walk. Niemniej podejmowane są działania wzmocnienia struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.

Galeria

Trzy strony rozkazu na zażółconym papierze oraz dwa załączniki regulacji nadawania orderu, w formie dwóch formularzy z rubrykami do wypełnienia. U góry pierwszej strony rozkazu, znajduje się nagłówek, wydrukowany wielkimi literami na szerokość karty: Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. W nawiasie pod spodem: Sztab Generalny. Poniżej po prawej stronie miejsce i data wydania dokumentu: “Poczta polowa numer 53, dnia 25 sierpnia 1920”. Niżej, centralnie widnieje godło, obok prostokątna pieczątka: Attache Wojskowy Państwa Polskiego. Poniżej, centralnie umieszczony jest duży napis: “Rozkaz numer 74”. Tekst obejmuje całą stronę. Po lewej stronie znajdują się 3 drukowane marginalia odwołujące się do akapitów obok. Tekst zajmuje cała stronę.
Na drugiej stronie znajdują się trzy marginalia przypisane do trzech akapitów. Pod drugim akapitem znajduje się stopka podpisu: Szef Sztabu Generalnego Rozwadowski, Generał-porucznik.
Na trzeciej stronie znajduje się jeden akapit i towarzyszą mu jedne marginalia. Tekst kończy się na 1/3 strony i podpisany jest stopką: Pierwszy Zastępca Sztabu Generalnego Kuliński, Generał-podporucznik.
Załączniki mają formę poziomych prostokątów. Na pierwszym, w lewym, górnym rogu widnieje napis wielkimi literami: “Dowództwo”. W prawym, górnym rogu znajdują się informacje o dokumencie: “Załącznik numer 1”. Niżej i centralnie, umieszczony jest nagłówek w brzmieniu: “ Wykaz, wszystkich dotychczas przesłanych wniosków na odznaczenie orderem Virtuti Militari”. Pod spodem wydrukowana jest tabelka, w której znajdują się między innymi rubryki: imię i nazwisko do odznaczenia proponowanego, data, uwagi przełożonych dowództw.
Załącznik numer dwa jest podobny w formie do załącznika numer 1. Nagłówek ma wydrukowany w brzmieniu: “Wykaz wszystkich w myśl rozkazu Naczelnego Dowództwa numer 7910/Vorderem Virtuti Militari kl. V-ej odznaczonych”. W rubryce znajdują się takie pozycje jak: Dywizja Piechoty, Imię i nazwisko odznaczonych, data otrzymania.
Rozkaz nr 74 z 25 sierpnia
Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, zawierający między innymi decyzję o rozwiązaniu 46 Pułku Piechoty po utracie Radzymina w dniu 13 sierpnia i wcieleniu go do 19 Dywizji Piechoty. Rozkaz zawiera także regulacje nadawania orderu Virtuti Militari.
2/1191/0/9/A/I/87/264          
Ulotka na zażółconym papierze. U góry widnieje nagłówek, wydrukowany pogrubionym, krojem pisma, o brzmieniu: “Odezwa do ludności Województwa Lubelskiego”. Tekst zajmuje całą stronę. Akapity wydrukowane są różnymi stopniami pisma, odmianą pogrubioną i zwykłą. W tekście wyróżniono jedno zdanie przez podkreślenie: “Z polecenia Pana Wojewody Lubelskiego wzywam Obywateli Województwa Lubelskiego, którzy nie podlegają poborowi wojskowemu do wstępowania w szeregi Straży Obywatelskiej”. Pod tekstem, po prawej stronie umieszczona jest  stopka  podpisująca dokument: Edward Rettinger Komendant Wojewódzki Straży Obywatelskiej. Po lewej stronie, znajduje się data i miejsce publikacji dokumentu: Lublin, dnia 25 sierpnia 1920 roku.
Odezwa do Ludności Województwa Lubelskiego
wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej, wydana 25 sierpnia 1920 r. w Lublinie.
2/55/0/8/542
Maszynopis fioletowym tuszem na prostokątnej, poziomej kartce, na białym, cienkim papierze, z dwiema dziurkami po lewej stronie kartki. W lewym, górnym rogu wielkimi literami napisane jest: Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Harcerskich Oddziałów Ochotniczych L”. z dopiskiem atramentem “512”. Po prawej stronie data i miejsce powstania dokumentu: “Warszawa”, dopisek atramentem “26 sierpnia “ i dalej 20 roku. Centralnie umieszczony jest nagłówek: “Do Towarzystwa Polskiego Białego Krzyża w Warszawie”. W tekście wymienione są następujące części garderoby: 10 par bielizny ( przeprawiono dopiskiem atramentem na “30”; dalej 5 płaszczów dopisano atramentem “2” co zmienia ilość na “25”; podobnie w przypadku par butów i par owijaków. Na końcu do sześciu par ubrań dopisano cyfrę”2”, co dało w efekcie “26”. Tekst zamyka stopka: “Komendant Harcerskich Oddziałów Ochotniczych” i nieczytelny podpis.
Prośba o wsparcie dla harcerzy ochotników,
ograbionych przez bolszewików, skierowana do Polskiego Białego Krzyża.
2/76/0/ 3.27/1951
Czarno-białe zdjęcie ukazujące pobojowisko w lesie. W scenerii zwalonych drzew i małych, nieregularnych kop piasku, na trawie, na pierwszym planie widać kilka leżących zwłok w mundurach.
Bitwa pod Kolnem
w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-700
Czarno-białe zdjęcie plenerowe przedstawiające trzech kawalerzystów na łagodnym, trawiastym wzniesieniu. Żołnierze pokazani są w ujęciu z niskiej perspektywy, tak że widoczni są na tle bezchmurnego, jednolitego nieba. Pierwszy od lewej, na karym koniu, zwrócony jest w lewą stronę kadru. Prawą ręką opiera karabin o siodło. Drugi od lewej, w podobnym ustawieniu co poprzedni, na koniu o jasnym umaszczeniu, spogląda w stronę obiektywu. Trzeci od lewej, przy prawej krawędzi kadru, nieco oddalony od dwóch poprzednich, na koniu o ciemnym umaszczeniu, skierowany jest w przeciwną stronę niż dwaj, pierwsi.
Kawalerzyści
podczas zwiadu w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-707