Definitywne rozgromienie bolszewików nacierających na Warszawę. Klęska wojsk dowodzonych przez Michaiła Tuchaczewskiego. Tego dnia opublikowano rozkaz rozwiązujący 46 pułk piechoty, który 13 sierpnia 1920 r. nie utrzymał pozycji i dopuścił do zajęcia Radzymina przez bolszewików.
Jednocześnie w województwie lubelskim zarządzono organizowanie Straży Obywatelskiej. Obszar Lubelszczyzny pozostaje poza głównymi sektorami walk. Niemniej podejmowane są działania wzmocnienia struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.

Galeria

Rozkaz nr 74 z 25 sierpnia
Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, zawierający między innymi decyzję o rozwiązaniu 46 Pułku Piechoty po utracie Radzymina w dniu 13 sierpnia i wcieleniu go do 19 Dywizji Piechoty. Rozkaz zawiera także regulacje nadawania orderu Virtuti Militari.
2/1191/0/9/A/I/87/264          
Odezwa do Ludności Województwa Lubelskiego
wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej, wydana 25 sierpnia 1920 r. w Lublinie.
2/55/0/8/542
Prośba o wsparcie dla harcerzy ochotników,
ograbionych przez bolszewików, skierowana do Polskiego Białego Krzyża.
2/76/0/ 3.27/1951
Bitwa pod Kolnem
w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-700
Kawalerzyści
podczas zwiadu w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-707