Kawalerzyści z III Korpusu Konnego Gaja masakrują pod Chorzelami oddziały wywodzące się z 1. i 2. Pułku Piechoty Brygady Syberyjskiej. Polskie powodzenia w rozgramianiu wojsk bolszewickich pod Warszawą, na Mazowszu, na Pomorzu, na Podlasiu powoduje branie do niewoli dużej ilości czerwonoarmistów. Wojsko Polskie było na to przygotowane, gdyż już od wiosny 1920 r. regulowano odpowiednimi przepisami sposób postępowania z jeńcami.

Podcast

Eskorta jeńców bolszewickich
do Modlina 20 sierpnia 1920 r. Wspomnienie artylerzysty Stefana Kaliny nagrane dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Galeria

Tymczasowa instrukcja do tworzenia obozów jenieckich
celem koncentrowania w nich wziętych do niewoli żołnierzy wroga. Powyżej strona z instrukcją dotyczącą wyżywienia i traktowania jeńców. Pozostałe strony dokumentu znajdują się w zakładce Zasób Archiwalny pod niniejszą sygnaturą.
2/1401/0/296/I/45
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-713
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-714
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-719
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-720