Kawalerzyści z III Korpusu Konnego Gaja masakrują pod Chorzelami oddziały wywodzące się z 1. i 2. Pułku Piechoty Brygady Syberyjskiej. Polskie powodzenia w rozgramianiu wojsk bolszewickich pod Warszawą, na Mazowszu, na Pomorzu, na Podlasiu powoduje branie do niewoli dużej ilości czerwonoarmistów. Wojsko Polskie było na to przygotowane, gdyż już od wiosny 1920 r. regulowano odpowiednimi przepisami sposób postępowania z jeńcami.

Podcast

Eskorta jeńców bolszewickich
do Modlina 20 sierpnia 1920 r. Wspomnienie artylerzysty Stefana Kaliny nagrane dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Galeria

Dokument jednostronicowy w formie maszynopisu fioletowym tuszem na jasnym papierze. Po lewej stronie dwa otwory po dziurkaczu. Marginalia u góry, oznaczone są cyfrą ”9” i opisane słowem: “Wyżywienie” . Marginalia u dołu oznaczone są liczbą “10” i opisane: “Traktowanie jeńców i zachowanie się ich”.
Tymczasowa instrukcja do tworzenia obozów jenieckich
celem koncentrowania w nich wziętych do niewoli żołnierzy wroga. Powyżej strona z instrukcją dotyczącą wyżywienia i traktowania jeńców. Pozostałe strony dokumentu znajdują się w zakładce Zasób Archiwalny pod niniejszą sygnaturą.
2/1401/0/296/I/45
Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Podmiejska sceneria z drogą wybrukowaną, kamieniami tzw. kocimi łbami, kilkoma słupami elektrycznymi, fragmentami zabudowy i drzewami w tle. Na pierwszym planie stoją od lewej: prawym profilem, uśmiechnięty żołnierz polski w mundurze polowym, z plecakiem, pasem z ładownicami. Mężczyzna trzyma karabin z bagnetem przy prawej nodze. Stopka broni spoczywa na podłożu, przy prawej stopie. Drugi i trzeci stoją en face do obiektywu. To bolszewicy o azjatyckich rysach twarzy stoją z opuszczonymi rękami. Ubrani są w zniszczone, brudne, krótkie kurtki, ciemne spodnie i bezkształtne obuwie. Na głowach mają czapki. Jeden  pozuje ze szmacianą torbą przewieszoną przez ramię, drugi z tobołkiem w ręce.
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-713
Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Zdjęcie przedstawia tłum siedzący na placu, ogrodzonym prostymi, rzadkimi sztachetami. Gdzieniegdzie widać drewniane słupy. Wokół ogrodzenia zgromadzone są grupy polskich żołnierzy. W tle, za ogrodzonym obszarem, widać na horyzoncie tabor kolejowy.
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-714
Czarno-białe zdjęcie zrobione w słoneczny dzień. W miejskiej scenerii, na wybrukowanej ulicy biegnącej w głąb kadru, siedzą żołnierze bolszewiccy. Są w zdekompletowanych ubraniach wojskowych i bez butów. Wszyscy w czapkach na głowach. Po lewej stronie kadru, stoją za nimi polscy żołnierze. Po prawej stronie kadru, przy spadzie zdjęcia widoczny jest przodem osiodłany koń. W głębi ulicy znajduje się gmach z efektowną elewacją.
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-719
Czarno-białe zdjęcie grupowe. Na zdjęciu siedzą prawymi profilami do obiektywu, stłoczeni żołnierze bolszewiccy. Niektórzy w płaszczach wojskowych. Wszyscy w czapkach. Ich twarze sprawiają wrażenie bardzo ogorzałych. Po lewej stronie kadru zwraca uwagę mężczyzna, który odwraca w stronę obiektywu nienaturalnie ciemną twarz, tak że z trudem widoczne są jego oczy. Na dalszym planie grupę zamyka rząd jeńców siedzących lewymi profilami do obiektywu. Za nimi stoją obserwujący wziętych do niewoli: żołnierze polscy, cywile i dzieci.
Żołnierze bolszewiccy
wzięci do niewoli pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-720