Bitwa o Białystok. Polacy zdobywają miasto i blokują bezpośrednią, dogodną drogę odwrotu wycofującym się z Warszawy wojskom bolszewickim. III Korpus Konny Gaja osiąga Mławę, a nie mogąc zdobyć miasta, obchodzi je od południa. Pod Szydłowem bolszewicy masakrują szablami i saperkami polskich żołnierzy z batalionu 49. Pułku Piechoty.

PodcastStarcie z kawalerią Gaj Chana
O walkach na froncie północnym opowiada Antoni Skiba żołnierz 1 Pułku Szwoleżerów. Nagranie dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Galeria

Ulotka na zażółconym papierze drukowana cyrylicą, różnymi stopniami pisma, odmianą pogrubioną i zwykłą. W prawym, górnym rogu dopiski ołówkiem: “numer 43”,  niżej “293” i  skreślone “104”.
Polska ulotka propagandowa
skierowana do kawalerzystów 10 i 15 Dywizji Konnych wchodzących w skład III Korpusu Konnego Gaja-Chana.
2/1401/0//296/I/44
Maszynopis na prostokątnej, poziomej kartce, na zażółconym papierze, z dwiema dziurkami po lewej stronie kartki. W lewym, górnym rogu wielkimi literami napisane jest: Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego L. z dopiskiem atramentem “458”. Po prawej stronie data i miejsce powstania dokumentu: Warszawa, dnia 2 sierpnia 1920 roku. Centralnie umieszczony jest nagłówek: “Do Dowództwa 33 p.p.”. Ośmiowersowy tekst zamyka zdanie: “Komendant Harcerskich Oddziałów Ochotniczych” i nieczytelny podpis. Brzmienie zdania jest nieco zmienione przez dopisek atramentem przyimka “Za” i w słowie komendant dopisanie litery  “a” na końcu wyrazu, co w efekcie daje zdanie: “Za komendanta Harcerskich Oddziałów Ochotniczych”. U góry, po skosie znajduje się podpisany dopisek “odpis” i w prawym, górnym rogu ołówkiem “176”.
Prośba Głównej Kwatery ZHP
o podanie stanu strat wśród walczących harcerzy na dzień 22 sierpnia 1920 roku.
2/76/0/ 3.27/1950
Czarno-białe zdjęcie plenerowe. Nieco po przekątnej od prawego, dolnego rogu kadru biegnie droga. W tle, wzdłuż drogi rosną drzewa liściaste. Drogą w głąb kadru kieruje się kolumna wozów drewnianych z żołnierzami. Na pierwszym planie, pięciu legionistów siedzi na wiklinowym nadwoziu ze zwieszonymi nogami. Patrzą w stronę obiektywu. Mundury mają rozpięte, na nogach owijacze, na głowach hełmy typu francuskiego.
Żołnierze 1 Pułku Piechoty Legionów
w drodze na Białystok w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-695
Zdjęcie czarno-białe, słabej jakości, ukazujące scenę batalistyczną. Na polu widziani są od tyłu żołnierze. Mają na sobie mundury polowe i hełmy typu francuskiego. Niektórzy są w rozpiętych płaszczach.W centrum zdjęcia klęczący żołnierz. Prawdopodobnie strzela z karabinu maszynowego w stronę obiektu w głębi kadru. Po lewej stronie z tłumu, wystaje w górę, pionowy element przypominający wysoki słup.
Natarcie 1 Pułku Piechoty Legionów
na Białystok w sierpniu 1920 roku.
WBH/CAW K-25-699