Rozpoczynają się rozmowy pokojowe w Rydze. Na południowym odcinku frontu wojsko polskie i oddziały ukraińskie docierają do linii rzeki Zbrucz. Po zakończeniu działań wojennych w Polsce podejmowane są działania mające na celu uczczenie pamięci o poległych bohaterach. Po śmierci generała Tadeusza Rozwadowskiego, pełniącego funkcję Szefa Sztabu w okresie Bitwy Warszawskiej, powstała inicjatywa wybudowania pomnika.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie grupowe przedstawiające Naczelnika odznaczającego oficera przed gmachem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na placu Saskim. Na pierwszym planie, Marszałek Piłsudski w ujęciu do wysokości nieco powyżej kolan, pokazany prawym bokiem w jasnym mundurze i czapce maciejówce odznacza jednego z czterech oficerów, stojących w rzędzie,  lewymi bokami do obiektywu. Oficer na pierwszym planie, salutuje. Nadawanie odznaczeń odbywa się w obecności, stojących w głębi, pod ścianą budynku z oknami, w trzech rzędach, innych oficerów.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznacza oficerów krzyżem Virtuti Militarii V kl.
od lewej: gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, gen. Stanisława Hallera, płk. Tadeusza Piskora, płk. Cedrica Eralda Fauntleroy’a – dowódcę 7. Eskadry Lotniczej im. T. Kościuszki przed gmachem Sztabu Generalnego WP na pl. Saskim.
3/22/0/-/476/1
Maszynopis na żółtawym papierze. W lewym, górnym rogu napisane jest “Odpis”. Po prawej stronie, w rogu widnieje treść: “Do raportu numer” i pod spodem “Załącznik 2”. Pod spodem data i miejsce: “Helsingfors, dnia 20 września 1920”. Główny tekst zaczyna się zdaniem: “Poselstwo Polskie w Helsingforsie podaje oficjalnie”. Dalej biegnie tekst, który zajmuje pół kartki. Pod nim, po prawej stronie widnieje: “Za zgodność odpisu podporucznik”.
Notatka ze spotkania Posła Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej Sokolnickiego w Helsinkach z delegacją przedstawicieli terenów zagarniętych przez bolszewików na północy Europy, obradujących we wrześniu w Wyborgu.
2/1191/0/4/AII/99