Polskie oddziały z 6. Armii zajmują Tarnopol.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe. W scenerii rozległej polany, Naczelnik Józef Piłsudski odznacza żołnierzy. Na pierwszym i drugim planie stoi kilkunastu oficerów. Po prawej stronie kadru, Wódz pokazany w pełnym planie, prawym bokiem, w jasnym mundurze, oficerkach i maciejówce na głowie, odznacza szeregowca stojącego na baczność. Młody mężczyzna w mundurze polowym, pokazany jest także w pełnym planie, ustawiony lewym bokiem do obiektywu. Po lewej stronie kadru, rozstawieni oficerowie skierowani w stronę Marszałka nadającego odznaczenie, salutują, stojąc na baczność.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznacza żołnierzy na polu bitwy.
3/22/0/-/475