Grupa uderzeniowa złożona z samochodów pancernych zajmuje Kowel i doprowadza do dezorganizacji ośrodków dowodzenia dywizji wchodzących w skład bolszewickiej XII Armii. Atak na Kowel jest przykładem przeprowadzenia nowoczesnego uderzenia przy użyciu mobilnych środków walki.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe, pokazujące tabor wojskowy jadący wybrukowaną, miejską ulicą. Zdjęcie wykonane jest z niskiej perspektywy. Równolegle do dłuższej, dolnej krawędzi zdjęcia, pokazana jest kolumna z zaprzęgami konnymi i żołnierzami na koniach. Kolumna zmierza w prawą stronę kadru. Za kolumną widać przydrożne zabudowania i drzewa. W głębi kadru widać, wyższą miejską zabudowę.
Kolumna artylerii w marszu w 1920 roku.
WBH CAW K-25-946