Po długich dyskusjach Rada Obrony Państwa ustala instrukcje dla polskiej delegacji udającej się na rokowania pokojowe z bolszewikami do Rygi, na czele której staje Jan Dąbski. Rozpoczyna się polska ofensywa na Wołyniu.

Galeria

Polska delegacja pokojowa przed wyjazdem do Rygi.
Na zdjęciu: Władysław Kiernik, gen. Mieczysław Kuliński, Jan Dąbski, Stanisław Grabski, Leon Wasilewski, Michał Wichliński, Witold Kamieniecki, Norbert Barlicki, Adam Mieczkowski, Ludwik Waszkiewicz. 14.09.1920 r.
WBH CAW K-25-791
Odjazd delegacji polskiej na rokowania pokojowe do Rygi.
Na zdjęciu gen. Mieczysław Kuliński, płk Stanisław Dowoyno-Sołłohub, kpt. Jaworowski, dr Frenkner 14 września 1920 roku.
WBH CAW K-25-792
Odjazd delegacji polskiej na rokowania pokojowe do Rygi
14 września 1920 roku.
WBH CAW K-25-793
Delegacja komisarzy bolszewickich
udają się na rozmowy z przedstawicielami rządu polskiego we wrześniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-789